Spilleoppdrag

Her er noen av spilleoppdragene våre fremover:

2019

16.juni kl. 14 på Nordberg fort

17.juni kl.16 Omsorgsenteret Farsund

20.juni kl. 16 Omsorgsenteret Farsund

23.juni kl.13 Listaheimen Vanse

27. juni kl 14.00 American Festival på Vanse 

30. august kl. 20 Nordsjøfestivalen Baches Bu

31. august kl. 21 Nordsjøfestivalen Fjordhotellet

14. september kl. 14 Høsttakkefest på Vanse 

21 – 22. september, Jærtreffet på Varhaug

10. oktober kl. 16 Farsund Omsorgsenter («Syng med oss») for beboerne

18. oktober Hyggekveld Nortun sammen med ungdomslaget

21. oktober kl. 19 – 21 Nordtun Hyggekveld sammen med Sound og Happiness

2. desember kl. 12 Frivillighetssentralen Lyngdal