Historie

1996

Sitat fra protokollen:

Konstituerende møte ble avholdt på Nortun 14.10.1996.

Program:
Valg av styre, interimstyre
Valg formann og varamann, sekretær, kasserer og musikalsk leder.
Det ble diskutert litt fram og tilbake om hvem som skulle være formann. Tor S Fromreide ble enstemmig valgt som formann. Som kasserer ble Gerd Godøy. Som sekretær ble Olav Sikveland. Som musikalsk leder ble Ole Aulie. Som varamann for formann ble valgt Ernst Hansen. Foran nevnte styre skal fungere til ca februar 1997.
Det ble drøftet forskjellige klesplagg som kjennetegn for klubben.
Jack Eitland ønsket at klubben skulle besøke Lyngdal for å spille på Heimtun.
15 personer var til stede:
Halvard Johannessen, Lars Stuestøl, Kåre Nordberg, Kjellaug Tønnessen, Bjørg Aasgaard Midthassel, Jack Eitland, Arthur Andreassen, Leif-Tore Aulie, Tor Steinar Fromreide, Gerd Godøy, Olav Sikveland, Ernst Hansen, Ole Aulie.

Startet øvinger på Nortun på mandager.

Av opptredener som klubben har gjort kan vi nevne følgende:
Konserter (des)  på Listaheimen, Lyngdalsheimen, Kvåsheimen, Spind kvileheim.

Det har vært litt variasjon i antall spillemenn/kvinner på de nevnte konserter.
Klubben har også spilt under feiringen av bondelagets 100 års jubileum høsten 1996.

Et nytt innslag i bylivet i Farsund var en såkalt kaffespilling. Det fant sted lørdag 16.11.1996.

Fredag 29.11.1996. Klubben hadde konsert på befalsmessen ved den nedlagte Lista flystasjon. Vi spilte for en gruppe krigsveteraner som var samlet til fest. Vi var 15 stk fra klubben som deltok. Vi vil også nevne at det var første gangen klubben opptrådte med uniform «lue og genser».

Fredag 6.12.1996 konsert på Farsund Fjordhotell for handikaplaget. 12 stk spilte

Fredag 13.12.1996. Fest på Nordtun med fiskesuppe og div lakseretter. Medlemmer fra L.T.K.  underholdt.

Onsdag 18.12.1996 opptrådte L.T.K. med 17 spillemenn og kvinner på Heimtun i Lyngdal. Fin stemning.

Mandag 16.12.1996 – styremøte hos Gerd Godøy med følgende saker:

  1. Drøftelse av regler for L.T.K.

Styret er enige i føresegner for musikkarbeidet i Lista ungdomslag d.v.s. lov for L.T.K.

  • Instrumentforvaltning 

Oversikt notert i protokoll: Toradere, 1 gitar, 1 bassgitar, 3 feler inkl bue, harpiks, stemmefløyte og kasse til hver fele + en ekstra bue.

  • Utsiktene fremover for L.T.K.

Det ble drøftet hva L.T.K. trenger av tekniske hjelpemidler, og ønske om at en person med teknisk innsikt kunne bistå under konserter og øvinger osv.

Første øving for L.T.K. blir onsdag 8.01.1997

1997

Etter en julepause har nå klubben startet sine ukentlige øvinger på mandagskveldene. En rekke spilleoppdrag er kommet inn og vi ser fram til vår og sommer sammen med mye trekkspillmusikk.

Øvingene vil framover stort sett dreie som om den melodien som vi skal spille inn på cd-plate sammen med en del andre. Innspillingen vil finne sted 7.03.1997 i Vanse kirke. Melodien som klubben valgte som sitt bidrag på nevnte cd blir «Tante Ingeborg».

Tirsdag 15.04.1997. På øvingen i går ble vi opplyst om at klubben er invitert til Hirtshals i Danmark. Vi skal besøke Hirtshals spelemannslag.

Søndag 25.05.1997. Ja nå er det på tid å skrive litt igjen. Som nevnt den 15.04. så planla klubben besøk i Hirtshals. Øvinger ble lagt opp litt med tanke på den turen. Avreise 9. mai og hjemreise satt til søndag 11.mai. Vi hadde en trivelig tur til Hirtshals med mye spill og moro. Vi ble kjent med en mengde glade spillemenn fra Skottland, Sverige og Danmark selvsagt. Det ble spilt på forskjellige steder i Hirtshals både fredag, lørdag og søndag. Vi er nå i gang med de regulere øvingene på mandagskveldene igjen. Det ligger en mengde spilleoppdrag foran oss og vi gleder oss til sommeren.

Høsten 1997 var det mange oppdrag og faste øvingskvelder på Nortun. Og vi hadde en flott juleavslutning på Nortun.

Oppdrag: Huseby gård, LHL Nortun, Barnedåp Hananger Rosland, Farsund kulturminne, Dyrskue Lyngdal, Høstakkefest Vanse

Styret i 1997:

Halvard Johannessen, formann, 
Ole Aulie, musikalsk leder
Olav Sikveland styremedlem og sekretær
Leif Oddvar Olsen, styremedlem
Jack Eitland, varamann

1998

Mandag 12. januar, valg av styre for Lista Trekkspillklubb, styret for 1997 ble gjenvalgt:

Formann: Halvard Johannessen
Sekretær Olav Sikveland
Medlem: Leif Oddvar Olsen
Varamann: Jack Eitland
Kasserer: Gerd Godøy
Musikalsk leder: Ole Aulie

Året startet med faste øvinger hver mandag på Nortun og onsdans 28. januar på Nortun. Vår gode musikalske leder Ole Aulie skrantet i helsa så vi måtte se oss om etter en avløser og vi fikk Odd Larsen til å tre inn og det viser seg å være meget positivt, en dyktig mann.

Oppdrag: Husebyparken/Elkems pensjonistforening, Vanseheim/Mega årsmøte, Spind Grendehus/Sparebanken Sør, Borhaug skole/Utvandrerfest, Nortun bursdagsselskap/Rosland.

Flere oppdrag: Spindsheimen, Listafestivalen, Listaheimen, Midtsommerfest på Rådhusplassen i Lyngdal (15 medlemmer stilte og Lyngdal toradergruppe møtte med fem medlemmer)

Tur til Hirtshals, Danmark 22. – 24. mai Vi var 19 spillemenn pluss noen gjester. Innkvartering på Hirtshals skole hvor vi fikk mat og drikke. Vi var ute på oppdrag på en gamleheim og ellers på byen. Vi hadde en topp tur og det ble spilt musikk døgnet rundt. Mange ønsket samme turen neste år. Tove Solheim og Knut Egil Kristiansen gjesteopptrådde med stor lykke.

Onsdag 13. august møte hos Olav Sikveland for å forberede besøk av Hirtshals spillemandslaug den 11. – 13. oktober. Komiteen er Olav Sikveland, Odd Larsen, Tor Steinar Fromreide, Thomas Glenert og Halvard Johannessen.

Hirtshals Spillemandslaug kom til Lista fredag 11. oktober og ble innlosjert på Flyplassen. Det ble servert lapskaus og litt drikke og alle koste seg med musikk og dans. Lørdag spilte H.S. o g L.T.K. på torvet i Farsund og på Mega i Farsund og Vanse. Lørdag kveld var det middag og dans på Nortun med Hirtshals spillemandslaug, tre fra Eiken trekkspillklubb og Lista Trekkspillklubb, masse fin musikk. Søndag var vi på sightseeing med våre danske venner.

11. desember julebord på Nortun med 43 personer. 

Opptredener: Høstakkefest i Vanse, Farsund sanitetsforening/Husan, Rosfjord Apartement hotel, førjulsdans på Heimtun.

1999

Startet øvinger på Nortun 11. januar

Valg av nytt styre 25. januar, alle fra forrige år ble gjenvalgt enstemmig.

Det ble oppnevnt en uniformskomite med Gerd Godøy, Anita Granmo og Sylvi Abrahamsen.

Det ble besluttet at de store trekkspill flytter på loftet fordi toradere ser så mange – 15 stk.

Vi er veldig mange: 7 trekkspill og 15 toradere, 2 fioliner, 2 gitarer. Dvs 26 aktive – minst!

Opptredener: Onsdans på Nortun, Dans på Backes bu, to kaffeslaberas på Listaheimen, Mega-årsmøte på Vanseheim.

Tur til Hirtshals 14. – 16. mai. Vi var 16 musikere med ny gitarist: Jyrki (Bjørn) Aspholm. Tor Steinar Fromreide, musikalsk leder og talsmann for orkesteret. Som vanlig fin musikk, Hirtshals Spillemandslaug, Lommebös, stort orkester fra København med skrotnissen og mange flere. Fra Norge kom også knut Egil Kristiansen med trommer, torader, fiolin og sang.

Opptredener: Grillfest på Spindsheimen, Listafestivalen Vanse, 1-årsfest på Mega, Gåsholmen, Kaperdagene og Midsommerfest Lyngdal, Åpen gård på Kviljo. Nordsjøfestivalen «Sailor´s Wake gikk av stabelen 10.-11. september 1999 med Hirtshals Spillemandslaug, Musikkverkstaden i Vest-Agder, FOLK og Lista Trekkspillklubb.

Øvingskvelder på Nortun går sin gang med godt oppmøte og det er arrangert nytt toraderkurs med Ole Aulie – 11 deltakere.